Bestyrelse 2017

Formand Christian Borg Stemannsgade 15
8900 Randers C
20 76 77 68
Næstformand / booker Sven Foged Chr. Winthersvej 30
8920 Randers NV
26290652
Kasserer

Ole Kirch Jørgensen

Midgårdsvej 1, 8920 Rds 40842241
PR ansvarlig Kurt Helge Andersen KH Kommunikation 26 95 13 61
Adm. af medlemmer Bodil Petersen Stemannsgade 15, 8900 Rds 61 78 99 07
Sekretær Bjarne Nilsson Lindevej 24, 8850 Bjerringbro 20802802
Suppleant Knud Aagaard Mærsk Andersens Vej 44
8930 Randers
24595360
Revisor Jørn-Ulrik Veilby Spindervej 4,
8900 Randers
23258444

Skriv en e-mail til bestyrelsen på borg5600@gmail.com

Referat af generalforsamling 08.02.18
Konstituerende møde den 08.02.18: bestyrelse
Foreningsregnskabet 2017

Foreningens vedtægter